کیفیت و مقاومت کابلشو: روی میز آزمایشگاه
استاندارد در مورد خصوصیات مکانیکی و الکتریکی کابلشو. استاندارد بین المللی IEC 61238-1 part 1 دقیقا به همین موضوع میپردازد. این استاندارد تست هایی را مشخص مینماید که در آنها الزامات یک اتصال الکتریکی (کابلشو) با کیفیت برای کارکرد طولانی مدت نیاز دارد. به این منظور اتصالات الکتریکی (کابلشو) لازم است تست های متعددی را با موفقیت بگذرانند. یکی از این تست ها آزمون دوام الکتریکی در کنار تست کشش مکانیکی میباشد. در این آزمون سیکل تست یک کاربرد عملی را شبیه سازی مینماید. در این آزمون از طریق اعمال جریان الکتریکی به محل اتصال تا 1000 برابر حالت عادی، گرمایی تا 120 درجه سانتیگراد ایجاد شده و در این حالت شرایط مصنوعی طولانی مدت اعمال جریان پیش میاید. در این شرایط مقاومت الکتریکی محل اتصال (Contact Resistance) در مقاطع زمانی و بطور پیوسته بررسی و اندازه گیری میشود. در این آزمون همچنین با افزایش جریان از طریق اتصال کوتاه در شش مرحله دمای محل اتصال در یک ثانیه به حدود 250 درجه سانتیگراد میرسد. انجام این تست جریان بالا از این جهت مورد نیاز است تا از ایمنی در زمان اتصال کوتاه اطمینان حاصل گردد. این آزمون مواد مورد استفاده در کابلشو و فرایند پرس کابلشو را تائید خواهد کرد. در صورتیکه مقاومت الکتریکی محل اتصال ثابت بماند فرآیند پرس کابلشو (Crimping Connection) مورد تائید خواهد بود.
تولید کنندگان کابلشو مسئولیت توانایی تائید ایمنی محصول خود را دارند. با انجام این آزمون ها مشتری از صحت عملکرد کابلشو در شرایط سخت کاری اطمینان خاطر پیدا خواهد کرد. در مورد کابلشو های مورد استفاده در تابلو برق هاییکه به آمریکا ارسال میگردند تست های بیشتری بطور مجزا و بر اساس رویه های موسسه UL انجام میگردد.
هرچند علاوه بر این ها، الزامات کیفی اضافی دیگری نیز توسط برخی سازندگان در مورد محصول کابلشو اعمال میگردد که فراتر از این استاندارد میباشد. کابلشوهای تولید شده توسط شرکت
Klauke در یک مرحله کاری اضافی تحت فرایند آنیل (Annealed) قرار میگیرند. این به این معنی است که با این کار میتوان از سخت شدن و ریسک شکست در جریان پرس کابلشو کم کرد. کیفیت کابلشوهای تولید این شرکت در همان وحله اول از خصوصیات ظاهری آن آشکار میشود. تولید قطعات بدون پلیسه و ماشینکاری تمیز و بی نقص قسمت لوله و تختی محل اتصال نشان از یک محصول با کیفیت بالا دارد.