یک میلیارد دوربین نظارتی در سال 2021 در دنیا نظاره گر خواهند بود
بر اساس یک گزارش تهیه شده توسط موسسه HIS MARKIT یک میلیارد دوربین نظارتی در سال 2021 در تمام دنیا نظاره گر خواهند بود که نیمی از آن در چین خواهد بود.
این گزارش همچنین در مورد ریسکهای این تکنولوژِی و از جمله احتمال دسترسی دولت چین به این اطلاعات هشدار میدهد.
برآورد میشود که امروزه حدود 770 میلیون دوربین نظارتی در تمام دنیا نصب شده است که 54% درصد آن در چین در حال تصویر برداریست.
چین محل ساخت بزرگترین شرکتهای سازنده دوربین های نظارتی مانند HIKVISION, HUAWEI, DAHUA میباشد.
فشار دولت چین در افزایش صادرات تکنولوژی دوربینهای نظارتی همزمان با توسعه دموکراسی نگرانیهایی را نسبت به ریسک برگشت اطلاعات دریافتی توسط دوربینها به پکن و افزایش تاثیر حزب کمونیست ایجاد کرده است.
یک سازمان عظیم در چین به دوربینهای دارای فن آوری تشخیص چهره مجهز است که شامل دوربینهاییکه در خیابانها، روی تیر چراغها  و ساختمانها نصب شده هم میشود. این دوربینها میتوانند از طریق چهره، افراد را شناسایی کنند.
شرکتهای فناوری در چین به 63 کشور دنیا تکنولوژی هوش مصنوعی برای امور نظارتی صادر میکنند.
بر اساس گزارش موسسه  CARNEGIE ENDOWMENTتعداد 36 تا از این شرکتها یک قرارداد عظیم زیر ساخت در چین در رابطه با پروژه ای با عنوان کمربند و جاده مقدماتی (BELT AND Road Initiative) امضاء کرده اند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر چین بیشتر از هر کشور دیگری در جهان دوربینهای نظارتی نصب کرده است. پس از آن آمریکا با 18% کل دوربینهای نصب شده در جهان رتبه بعدی را داراست. سایر کشورهای آسیایی جمعا 15% کل دوربینها را به خود اختصاص داده اند.
کشورهای مشابه چین نیز بیشترین رشد دوربینهای نظارتی را طی دو سال آینده خواهند دید و همزمان با رشد کشورهای در حال توسعه مثل هند ، برزیل و اندونزی این کشور ها گوی سبقت را درزمینه استفاده از دوربینهای نظارتی از ژاپن و انگلستان ربوده و به جمع چین و آمریکا پیوسته و تبدیل به 5 کشور بزرگ استفاده کننده از دوربینهای نظارتی در جهان خواهند شد.
این گزارش همچنین بیانگر این موضوع است که نسبت دوربین به جمعیت در آمریکا حقیقتا خیلی با مقدار مشابه در چین اختلاف ندارد و در سال 2018 نسبت دوربین به انسان در چین 4.1 در مقابل 4.6 در آمریکا بوده است.