021-44458072 پشتیبانی

گلند پلاستیکی

گلند (GLAND) وسیله ایست برای اتصال مکانیکی کابل یا سیم به تجهیزات برقی. گلند ها همچنین بسته به نوعشان میتوانند از ورود گرد و غبار و یا آب به داخل تجهیزات جلوگیری کنند. گلند ها استاندارد بوده و از مواد مختلفی مثل فلز و یا مواد پلی مری ساخته میشود. سایز گلندها بر اساس سیستم متریک و یا PG تقسیم بندی میشوند.
صفحه 1

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی