021-44458072 پشتیبانی

وایرشو دوبل

به منظور اطمينان از اتصال كامل و بدون مقاومت الكتريكي سيم هاي افشان در محل اتصال به تجهيزات مورد استفاده از وايرشو های تک و دوبل استفاده ميشود. همچنين به منظور جلوگيري از بروز اتصال كوتاه در واير شو معمولا از يك حفاظ (COVER) پلي مري (معمولا از جنس Polypropylene) در قسمت انتهايي آن استفاده ميشود. براي ساخت وايرشو از ورق مس خالص با ضخامت كم و پوشش قلع (Tin-plated copper) و فرآيند كشش عميق استفاده ميشود. سايز وايرشو نيز متناسب با سايز سيمهاي مورد استفاده بوده و براي اتصال محكم و دقيق ان روي سر سيم بايستي لزوما از ابزار مناسب براي اينكار استفاده نمود. ابعاد و رنگ عایق وايرشوهای تک و دوبل مطابق با استاندارد DIN 46228/4 بوده و رنگ غلاف پلاستيكي نشانگر سايز آن ميباشد. متاسفانه در بازار نوعي وايرشو با جنس برنج و پوشش قلع نيز وجود دارد كه مطابق این استاندارد نبوده و داراي مقاومت الكتريكي (Contact Resistance) بالاتری بوده و منجر به گرم شدن محل اتصال در جریانهای بالا خواهد شد. سايزهاي معمول مورد استفاده وايرشو از 0.5 ميليمتر مربع تا 50 ميليمتر مربع است و نوع تك و دوبل آن وجود دارد. همچنين در بعضي موارد از وايرشو بدون روكش هم استفاده ميشود
صفحه 1

در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی