021-44458072 پشتیبانی

ریل

انواع متنوعی از ریلهای فلزی در صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرد. انواع ریل بر حسب نوع استفاده آنها تقسیم بندی میگردد:
  1. ریل مینیاتوری
  2. ریل بست چنگالی
  3. ریل بست ریل
  4. ریل C Channel
مهمترین ویژگی کیفی ریل، استحکام مکانیکی و مقاومت به خوردگی در اثر رطوبت یا مجاورت با مواد شیمیایی خورنده است. در زمان انتخاب و خرید ریل لازم است به سهولت قرارگیری اجزاء برقی در زمان نصب و استحکام کافی در تمام طول ریل (حداکثر تا دو متر) توجه کافی گردد. مواد مورد استفاده برای ساخت ریل میتواند ورق فولادی گالوانیزه گرم، ورق فولادی روغنی ( گالوانیزه سرد بعد از فرایند تولید) و یا آلومینیم پوشش داده شده (Anodized) باشد. لازم به توضیح است که بیشترین مقاومت به خوردگی در ورق گالوانیزه گرم وجود دارد (تا 900 ساعت مقاومت به Salt Spray) هر چند که ظاهر خیلی خوبی نخواهد داشت. در ورق های گالوانیزه حفاظت سطحی به روش عملیات شیمیایی کروماته صورت می‌گیرد. عملیات شیمیایی کروماته سطح ورق گالوانیزه را در برابر رطوبت حفاظت نموده و خطر تشکیل شوره سفید را کاهش می‌دهد. ضخامت پوشش روی نیز در ورق های گالوانیزه گرم بر اساس استاندارد JIS SQCDI G3302 در هر طرف بین 17 تا 39 میکرون خواهد بود. برعکس کمترین مقاومت به خوردگی برای ورق گالوانیزه سرد (تا 190 ساعت مقاومت به Salt Spray در بهترین حالت) با ضخامت روی حداکثر 10 میکرون در هر طرف خواهد بود که ظاهر بسیار خوبی داشته ولی بعد از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.
برای مناطق مرطوب میتوان از ریل های آلومینیمی استفاده نمود.
صفحه 1

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی