021-44458072 پشتیبانی

بست عایقدار

بست عایقدار ابزاری است برای نگهداری لوله و یا کابل برق روی سطوح مختلف مثل دیوار و یا سقف. به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سطح خارجی لوله و یا بروز اتصالی در کابل از یک نوار عایق داخلی از جنس PVC استفاده شده است. همچنین به منظور اتصال محکم و قابل اطمینان، روی سطح داخلی نوار PVC شیار هایی ایجاد شده است که در زمان نصب، لوله یا کابل برق را کاملا در بر گرفته و از حرکت و لق زدن آن جلوگیری خواهد کرد. به منظور اطمینان از این فرآیند لازم است که سایز بست عایقدار با قطر خارجی لوله و یا کابل مطابقت داشته باشد. در غیر اینصورت احتمال صدمه دیدن و یا بروز اتصالی وجود خواهد داشت. با توجه به استفاده از ورق فولادی گالوانیزه گرم و مواد PVC همراه با مواد افزودنی مورد نیاز امکان استفاده از این بست در فضای آزاد و قرار گرفتن در معرض رطوبت و باران  و یا تابش مستقیم نور آفتاب امکان پذیر خواهد بود.
صفحه 1

در حال بارگذاری 14 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 14 رکورد بعدی