بزرگترین باطری در انگلستان به اندازه نیمی از یک زمین فوتبال در مزرعه توربین های بادی در گلاسکو نصب خواهد شد.
این یک قدم موثر رو به جلو در ارتباط با توسعه انرژی های تجدید پذیر است.
این باطری پهناور قرار است در بزرگترین مزرعه توربین بادی در انگلستان واقع در گلاسکو که در آن 225 توربین باد به تولید انرژی برق مشغولند نصب گردد. ظرفیت این باطری که به اندازه نصف یک زمین فوتبال است دوبرابر بزرگترین باطری است که قبلا در انگلستان ساخته شده است و از آن بعنوان قدمی مهمی در راه تولید انرژی الکتریکی سبز یاد میگردد. وزارت انرژی اسکاتلند مجوز نصب این باطری را در این مزرعه واقع در بخش وایتلی در نزدیکی شهر گلاسکو صادر کرده است. این باطری لیتیوم یون  50 مگاواتی انرژی تولید شده توسط توربین ها را ذخیره کرده و در هنگلهیکه حتی باد هم نمیوزد کمک خواه کرد تا جریان الکتریکی تمیز و سبز ادامه داشته باشد.
این نیروگاه در پیک ظرفیت میتواند 539 مگاوات انرژی الکتریکی تولید نماید. این میزان انرژی برای مصرف تا 300 هزار خانه و یا کل شهر گلاسکو کفایت میکند.
 
نظرات کاربران
5/5 1 0 0